2010 Jury

De inzendingen worden beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit vijf personen. Zij beoordelen de inzendingen op basis van originaliteit,  haalbaarheid, materiaalgebruik, relevantie voor vergroting fietsmobiliteit en relevantie voor de bouwnijverheid en maatschappij.

 

Samenstelling van de jury

 

Ferry Smits, voorzitterFerry Smits, Movinnio, voorzitter

Ferry Smits (1951) startte bij Rijkswaterstaat en verhuisde naar Duitsland, waar hij de opleiding Betoningenieur volgde en werkte in de beton en prefabbouw. Na terugkeer in Nederland werkte hij als hoofd kwaliteitsdienst bij de aannemerij in de betonwegenbouw.
Begin jaren ’90 stapte hij over naar Ingenieursbureau Grabowsky&Poort als projectmanager infrastructuur. Na de overname door Heidemij, het huidige ARCADIS, was hij tot 2003 actief als senior projectmanager en directeur van WinnrWay v.o.f.
Sinds 2003 is hij directeur / eigenaar van adviesbureau INFRAtheker BV. Daarnaast is hij Bestuursvoorzitter van de stichting Movinnio, bestuurder van de stichting P+R MISSIE en medepartner in ComfortTrack v.o.f.

 

Hillie Talens, secretarisHillie Talens, CROW, secretaris

Hillie Talens (1961) studeerde verkeerskunde aan de toenmalige Verkeersakademie in Tilburg.  Na haar afstuderen begon Hillie haar carrière aan de TU- Delft, waarna ze achtereenvolgens ging werken bij de gemeente Den Haag en de gemeente Ede.
Sinds 1993 werkt Hillie als verkeerskundig projectmanager bij CROW. Daar is ze onder meer verantwoordelijk voor projecten en publicaties op het gebied van verkeer binnen de bebouwde kom, verkeerslichten, tweewielers en parkeren.

 

Hugo van der SteenhovenHugo van der Steenhoven, Fietsersbond

Hugo van der Steenhoven (1953) studeerde HBO arbeidsverhoudingen en VO management en organisatie. Hij werkte enkele jaren als jeugdwerker en later al opbouwwerker. Hij was actief in sociale bewegingen, onder meer in het bestuur van de Stichting Jongerenhuisvesting en de stichting anti-racisme Utrecht.

In 1990 werd hij lid van de Utrechtse gemeenteraad voor Groen Links. In 1998 werd hij wethouder voor milieu en verkeer en vervoer, en tussen 1998 en 2002 was hij lid van de Tweede Kamer voor Groen Links.

In 2003 werd hij hoofd beleid bij de Fietsersbond, waar hij drie jaar later directeur werd.

 

Otto van BoggelenOtto van Boggelen, Kennisplatform Vervoer en Verkeer / Fietsberaad

 

 

 

 


Gerard HuismanGerard Huisman, Provincie Noord-Brabant

Gerard Huisman is al 38 jaar werkzaam bij de provincie Noord-Brabant op de afdeling Infrastructuur. De laatste 10 jaar als directievoerder uitvoering werken, maar de eerste 28 jaar als kwaliteitsman op de werken in uitvoering.

In die periode heeft hij de hele ontwikkeling in de betonwereld voorbij zien komen. Van aanleggen van een cementbetonweg met een ‘betontrein’ (acht machines achter elkaar!) op rails met rijstrookbreedtes van maximaal 4 m1 tot het aanleggen van een cementbetonweg met een betonpaver (één machine op rupsen) met breedtes van 12 m1.

Ook fietspaden werden begin jaren zeventig gestort met een afwerkmachine die over rails liep. De uitvinding van superplastificeerder heeft het betonwerk een stuk eenvoudiger gemaakt.

De ideeënprijsvraag "In de kiem gescoord" is een jaarlijks terugkerende prijsvraag, bedoeld om innovatie in betonontwikkeling te stimuleren. Thema van de derde editie (2011) is Thermisch Actieve Gebouwen. De prijsvraag is een initiatief van het Cement&BetonCentrum.