2012 Jury


De inzendingen worden beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit vijf personen. Zij beoordelen de inzendingen op originaliteit, haalbaarheid, bijdrage aan duurzame toepassingen van beton, relevantie voor functionaliteit in de openbare ruimte en innovatiegehalte.

 

Samenstelling van de jury

 

Ir. Jan C. van Ginkel  MCM (voorzitter)

Jan van Ginkel

Jan van Ginkel studeerde af in 1990 aan de TU Delft als wiskundige en in 2011 bij Sioo als veranderkundige. Hij is gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Schiedam.

Daarvoor was hij gemeentesecretaris /directeur van de gemeente Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland,  algemeen directeur van De Waard, en werkte hij bij de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag in uiteenlopende functies, steeds gerelateerd aan ontwikkeling, beleid, beheer en techniek van en voor de openbare ruimte. In die periode was Jan voorzitter van de Raad voor de Openbare Ruimte en actief voor CROW. Eerder werkte hij als consultant op het gebied van transporteconomie en het economisch management van de openbare ruimte.

Onlangs werd Jan gekozen tot ‘meest invloedrijke persoon bij de lokale overheid 2011’.

 

Ineke Westerbroek  (secretaris)

Ineke Westerbroek, secretaris

Ineke Westerbroek studeerde tuinbouw aan de HAS in ‘s-Hertogenbosch. Na diverse functies in de tuinbouw heeft ze een aantal jaren gewerkt bij NEN als consultant op het gebied van luchtkwaliteit.

Ineke is sinds 2008 als projectmanager werkzaam bij CROW, waar ze zich bezighoudt met diverse thema’s, gerelateerd aan de leefbaarheid in de openbare ruimte. Belangrijke activiteit daarbinnen is het personennetwerk CROW Levende Stad. Dit netwerk organiseert en faciliteert thema- en regiobijeenkomsten, gericht op decentrale overheden, waar gemeenten en provincies ervaringen met elkaar uitwisselen rondom het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Daarnaast is ze verantwoordelijk voor projecten op het gebied van verkeer & luchtkwaliteit en klimaatbestendigheid (wateroverlast, droogte en hitte).

 

Ruud Kuijer
Ruud Kuijer

Ruud Kuijer is een bekende Nederlandse beeldhouwer die sinds 1986 exposeert in binnen- en buitenland, Zijn werk is opgenomen in diverse particuliere en museumcollecties in Nederland, België, Duitsland, de Verenigde Staten en Australië.

Ruud maakt abstracte sculpturen waarin hij herkenbare vormen verwerkt. Spelend en experimenterend met evenwicht, zwaartekracht en stapelingen komt hij tot verrassende en sterke beelden. Ruwe industriële materialen als staal, hout en beton hebben zijn voorkeur. Hij past in de traditie van de modernistische beeldhouwkunst, maar hanteert de abstracte beeldtaal op geheel eigen wijze.

Sinds 2002 werkt hij voornamelijk met beton. Zijn grootschalige betonnen sculpturenproject Waterwerken (2002-2013) aan het Amsterdam-Rijnkanaal op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht heeft de laatste jaren veel aandacht getrokken.

 

Han Thijssen
Han Thijssen

Han Thijssen is opgeleid als ontwerper aan de Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting te Boskoop en studeerde later Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. Hij werkte als ontwerper bij DLA+ en de gemeenten Haarlem en Boxtel, sinds 1989 voor Buijs en van der Vliet Landschapsarchitectuur en Stedebouw en vanaf 1998 is hij partner/dga van MTD landschapsarchitecten.

MTD landschapsarchitecten heeft een bijzonder band met de toepassing van beton en is altijd een voorloper en een pleitbezorger voor innovaties zoals open betonstraatstenen, grasbeton, geluidabsorberend beton, terrazzo in de buitenruimte, de toepassing van bijzondere prefab betonnen objecten en het gebruik van natuurlijke kleurechte toeslagmaterialen.

Han is een realist. Hij combineert en organiseert zodat bijzondere ruimtelijke ontwerpen haalbaar worden. De specifieke esthetische en constructieve waarden van materialen en constructies en de onderbouwing en verantwoording van bouwkosten intrigeren hem. In projecten is hij nu vooral betrokken bij de initiatieffase van projecten, kwaliteitszorg en verantwoordelijk voor het management van bureau, projecten en processen.

Han is verder actief geweest voor de NVTL, Hogeschool Larenstein, CROW en voor de SABvereniging.

 

Arie-Cees de Jong

Arie Cees de Jong volgde opleidingen op het gebied van Tuin- en Landschapsinrichting en Stedenbouw in Boskoop en Den Haag. Hij begon zijn werkzaamheden als ontwerper/tekenaar bij de gemeente Zoetermeer, waar hij zich bezig hield met de openbare ruimte.

Momenteel is Arie Cees Bureaumanager Regie afdeling Stadsbeheer bij de gemeente Zoetermeer.

 

De ideeënprijsvraag "In de kiem gescoord" is een jaarlijks terugkerende prijsvraag, bedoeld om innovatie in betonontwikkeling te stimuleren. Thema van de vierde editie (2012) is Speels beton. De prijsvraag is een initiatief van het Cement&BetonCentrum.