2009 Jury

De inzendingen worden beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit vijf personen. Zij beoordelen de inzendingen op basis van oorspronkelijkheid, haalbaarheid, relevantie en mate van verbetering.

 

Samenstelling van de  jury:

 

Juryvoorzitter Michiel Haas prof.dr.ir. Michiel Haas, TU-Delft / Nibe, voorzitter

Michiel Haas is oprichter en directeur van het NIBE, Nederlandse instituut voor bouwbiologie en ecologie, gevestigd in Naarden. Dit onderzoeks- en adviesbureau heeft twintig jaar ervaring op het gebied van milieu en gezondheid in de gebouwde omgeving.

Sinds maart 2009 is Michiel Haas parttime hoogleraar aan de TU-Delft, faculteit Civiele Techniek en Grondmechanica, als Professor Materials & Sustainability.

 

Jos Lichtenberg

prof.dr.ir. Jos Lichtenberg, TU-Eindhoven

Jos Lichtenberg heeft ruim 30 jaar ervaring met innovatie en productontwikkeling in de bouw. Momenteel is hij hoogleraar Productontwikkeling TU Eindhoven, Faculteit Bouwkunde en innovatieconsultant bij Inno-Experts, met name voor bedrijven, gemeentes en bij projecten in het kader van veranderingsprocessen, productontwikkeling en Slimbouwen.

Nevenfuncties zijn: hoofdredacteur BouwIQ en voorzitter Stichting Slimbouwen

 

John Makir.John Mak,  W/E adviseurs

John Mak is als bouwkundige afgestudeerd aan de TH Delft in 1985. Na zijn afstuderen heeft hij gewerkt als architect en als extern deskundige in de Rotterdamse stadsvernieuwing.Vanaf 1990 is hij bij W/E adviseurs duurzaam bouwen werkzaam, eerst als senior adviseur en onderzoeker op het gebied van integraal milieubewust bouwen, vanaf begin 2000 tevens als directeur.

Bij W/E is hij projectleider en supervisor van grote onderzoek- en adviesprojecten voor uiteenlopende opdrachtgevers. Ook is hij ontwikkelaar van instrumenten zoals Eco-Quantum, GPR Gebouw en de maatlat Groene Financiering.

 

foto van der wegendr. Gert van der Wegen M.Sc., Intron

Gert van der Wegen is na een studie Scheikunde aan TH Eindhoven en promotie-onderzoek aan RU Groningen (sectie Materiaalkunde), in dienst getreden bij INTRON. Hij is daar uitgegroeid tot specialist op het gebied van (bouw)materialen, met name wat betreft technologie, duurzaamheid en milieuaspecten van beton. Als adviseur/onderzoeker betrokken bij vele projecten op het gebied van product/toepassingsontwikkeling, regelgeving en kwaliteitsborging, veelal in het verlengde van duurzaam bouwen.

In 1991 toegetreden tot het directie-team en sinds 1999 is hij algemeen directeur van INTRON.

 

Caroline Kruit

ir. Caroline Kruit, dax-magazine, secretaris

Caroline Kruit (1968) is in 1994 afgestudeerd als bouwkundig ingenieur aan de TU Delft, faculteit Civiele Techniek. Vervolgens studeerde ze journalistiek in Utrecht, waar ze in 1997 afstudeerde. Caroline koos voor een schrijvende carrière op het vakgebied architectuur en constructie. Ze wordt gefascineerd door de manipuleerbaarheid van architectuur. Schrijven en publiceren heeft ze weten te combineren binnen haar eigen bureau cck media. De belangrijkste activiteit van het bureau is vakblad dax.

De ideeënprijsvraag "In de kiem gescoord" is een jaarlijks terugkerende prijsvraag, bedoeld om innovatie in betonontwikkeling te stimuleren. Thema van de derde editie (2011) is Thermisch Actieve Gebouwen. De prijsvraag is een initiatief van het Cement&BetonCentrum.