2009 Interviews

Het Cement&BetonCentrum organiseert de ideeënprijsvraag ‘In de kiem gescoord – Groen Beton’ met als doel innovatieve ontwikkelingen in de betonsector te stimuleren. Groen Beton was dit jaar het thema. Uit ruim vijftig inzendingen koos de jury tien nominaties. De enorme verscheidenheid van inzendingen maakte het de jury lastig een eenduidig oordeel te vellen. De jury verklaart ‘dat elk van de genomineerde ideeën bestudering en navolging verdient’.

 

Met de genomineerden zijn interviews gehouden waarin zij hun idee nader toelichten. Door verblijf buitenslands kon met Martijn Schildkamp helaas geen interview worden opgenomen. De andere negen genomineerden kunt u hier bekijken en beluisteren.

 

• Advanced Dry Recovery, Mark van Kempen

Het idee beschrijft een techniek met potentie, waarvan de jury verwacht dat er zeker milieuwinst mee is te behalen. Het is een positieve stap in een ontwikkeling die al eerder in gang is gezet.

 

• Beton voor de eeuwigheid, Bart van Bueren

Om een gebouw in Rotterdam op te toppen brengt volgens de jury een belangrijk aspect aan de orde, namelijk dat er meer draagvermogen, door steeds verdere uitharding en overdimensionering, en duurzame kwaliteiten in bestaande betonconstructies zitten dan in de regel wordt aangenomen. Dat op zich verdient al aandacht en is de nominatie waard.

• Bruin beton, Martijn Schildkamp

Toeslagmaterialen betrekken uit de zeer directe omgeving: een derdewereld techniek die ook in onze bouwprocessen zou kunnen worden opgenomen. De jury is geïnspireerd door het denkpatroon van de inzender, maar verwacht dat er teveel praktische bezwaren aan een Nederlandse toepassing zouden kleven, omdat het voor de categorie cementgebonden producten geen wezenlijke voordelen biedt. Toch, het idee van ‘terug naar de basis’ en je laten leiden door eenvoud stelt de jury zeer op prijs.
Martijn kon niet bij de prijsuitreiking aanwezig zijn vanwege zijn verblijf in Indonesië.

• Gevelstructuren, Biek van Rooij en David Wijns

Het dragende gevelrooster van lichtgewicht beton is een mooi ontwerp en goede toepassing van bestaande technieken en producten. De jury prijst dat de inzender heeft gekozen voor de combinatie van een aantal nieuwe ontwikkelingen en daarmee een gevel heeft bedacht die als totaal ook een prima milieuprestatie laat zien.

• Green velvet betondakpan, Lucine Blankert

Aaibare daken met een groene vleug: de jury ziet zeker de esthetische kwaliteiten van dit idee. Uit de beschikbare documentatie is niet helemaal duidelijk hoe het beton zich gedraagt onder de natte moslaag. De levensduur (technisch, economisch en esthetisch) van dit idee is lastig in te schatten, maar het resultaat is zondermeer mooi om te zien!

• InnoGain, Rob van Rijn

De producten van Innogain hebben een grote marktpotentie. De jury spreek van een verfrissend idee. Het slim (en herhaaldelijk) toepassen van elementen om de verbindingen van betonelementen te optimaliseren geeft een directe materiaalbesparing en maakt de werkzaamheden op de bouwplaats sneller en schoner. Gezien de (buitenlandse) ervaringen met Innogain, is het beter om te spreken van een toepassing, dan van een idee, aldus de jury.

• Mu.Re, Huub Swillens – EERVOLLE VERMELDING

Het motto Mu.Re staat voor Multi Rusable. Huub Swillens heeft het concept uitgewerkt voor lateien, een veelvoorkomend bouwelement. Op basis van gestandaardiseerde kleine maar hoogwaardige betonelementjes kan zonder verlijming een groter element worden samengesteld. Dankzij de zeer slimme droge verbinding kan het element altijd weer worden gedemonteerd voor toepassing elders.

• Vederlicht maar beterdicht, Jacob Alkema

De jury ziet zeker mogelijkheden voor een element waarbij verschillende betondichtheden worden gebruikt. Deze inzending is een idee in de kinderschoenen: het verdient nadere uitwerking van de thermische eigenschappen en de constructieve toepassingsmogelijkheden. De jury plaatst kanttekeningen bij de recyclebaarheid van het product, maar heeft er wel vertrouwen in dat dit product een positieve bijdrage kan leveren aan de milieukwaliteit van beton.

• Willow wall, Dirk Jan Postel

De letterlijke verwevenheid van wilgen met het beton is de praktijktoepassing van een (goed!) idee dat de jury al eerder heeft gezien. De jury is zeer te spreken over het resultaat van de Willow Wall en wil daarom dit type toepassingen stimuleren.

• Xiriton, Frank Bucher – WINNAAR

Kern van Xiriton is het gebruik van Miscanthus (beter bekend als olifantsgras) snippers als alternatief toeslagmateriaal in beton. Deze snelgroeiende plantensoort absorbeert extreem veel CO2 uit de lucht. De taaie snippers zijn als vezels ter vervanging van zand en grind bruikbaar in beton, waardoor het beton zeer veel lichter wordt en een zekere taaiheid krijgt.

De ideeënprijsvraag "In de kiem gescoord" is een jaarlijks terugkerende prijsvraag, bedoeld om innovatie in betonontwikkeling te stimuleren. Thema van de derde editie (2011) is Thermisch Actieve Gebouwen. De prijsvraag is een initiatief van het Cement&BetonCentrum.