2010 Winnaar

Andrea ZaehleAndrea Zaehle heeft met haar inzending Connecting Mobility de ideeënprijsvraag ‘In de kiem gescoord – Nieuwe Fietspaden’ gewonnen. Zaehle is van oorsprong Duitse, sinds 2008 woonachtig in Amsterdam en sinds 2010 als stedenbouwkundig ontwerpster werkzaam bij Civiel Technisch Bureau JHWS in Assendelft.

Helaas kon zij zelf door verblijf buitenslands niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking. Haar werkgever, Jaap Schenk, nam de honneurs waar en ontving uit handen van Andre Burger, directeur Cement&BetonCentrum, een cheque ter waarde van € 3.500 voor de verdere ontwikkeling van het idee. Daarnaast mag de winnaar een fiets ter waarde van € 1.500 uitkiezen.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens het Symposium Nieuwe Fietspaden op 14 januari 2011 in Rotterdam.

De ideeënprijsvraag ‘In de kiem gescoord – Nieuwe Fietspaden’ is georganiseerd door het Cement&BetonCentrum om een stimulans te geven aan een duurzame en innovatieve fietsinfrastructuur.

Uit 56 inzendingen koos de jury, bestaande uit deskundigen op het gebied van betonconstructies en fietsdeskundigen onder voorzitterschap van Ferry Smits, directeur Movinnio, drie nominaties en twee eervolle vermeldingen.

Door de grote variatie in onderwerpen was het bijzonder moeilijk om een winnaar aan te wijzen. Dat leverde soms interessante discussies op. Gelukkig waren de betondeskundigen ook ervaringsdeskundig op het gebied van de fiets.

De winnaar: Connecting Mobility

Geluidsschermen worden in de toekomst niet meer op de grond geplaatst, maar op tussenelementen gezet, zogenoemde Connectorz, die multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Door deze uitbreiding verdwijnt de indruk van het langs de snelweg fietsen en kan het landschap met kunst, planten, water of zelfvernieuwende energie gecombineerd worden. Ook kunnen de elementen worden omgevormd tot een bank.

Uit het juryrapport: ‘Door gebruik te maken van deze elementen kan een fietspad langs grootschalige infrastructuur, zoals autosnelwegen of spoorwegen worden aangelegd zonder dat de fietser hinder ondervindt van het verkeer op deze wegen.’

Connecting Mobility - BloemenwandConnecting Mobility - Bankje

Connecting Mobility - NachtConnecting Mobility - Solar

Toelichting door Andrea Zaehle

Doordat Andrea door verblijf buitenslands niet aanwezig kon zijn bij de prijsuitreiking, heeft zij in een videoboodschap haar idee nader toegelicht.

 

Jury

De jury voor de ideeënprijsvraag ‘In de kiem gescoord – Nieuwe Fietspaden’ bestond naast voorzitter Ferry Smits (Movinnio) uit Hillie Talens (CROW), Otto van Boggelen (Fietsberaad), Gerard Huisman (Provincie Noord-Brabant) en Hugo van der Steenhoven (Fietsersbond).

 

Publicatie

Alle 56 inzendingen zijn gedocumenteerd in een publicatie, die tijdens de prijsuitreiking op 14 januari is gepresenteerd. De publicatie is aan te vragen via info@cementenbeton.nl of binnenkort als download verkrijgbaar op de websites www.cementenbeton.nl en www.indekiemgescoord.nl

Publicatie Nieuwe Fietspaden

 

Publicatie In de kiem gescoord - Nieuwe FietspadenPublicatie Nieuwe Fietspaden - Pagina

Prijsvraag 2011

Het Cement&BetonCentrum organiseert de ideeënprijsvraag ‘In de kiem gescoord’ elk jaar met een nieuw thema. Voor 2011 zal het thema Thermisch actieve gebouwen’ zijn.

De ideeënprijsvraag "In de kiem gescoord" is een jaarlijks terugkerende prijsvraag, bedoeld om innovatie in betonontwikkeling te stimuleren. Thema van de derde editie (2011) is Thermisch Actieve Gebouwen. De prijsvraag is een initiatief van het Cement&BetonCentrum.