2011 Winnaars

De oproep voor de ideeënprijsvraag In de kiem gescoord – Thermisch Actieve Gebouwen leverde ondanks de complexe vraagstelling van de opgave zestien inzendingen op. Vanzelfsprekend gaat het bij een ideeënprijsvraag niet om compleet uitgewerkte en geteste voorstellen, maar om innovatieve ideeën die in de kern voldoende overtuigend zijn voor een vruchtbaar vervolg.

De jury, onder leiding van Atto Harsta (Aldus bouwinnovatie), heeft bewust gekeken naar de relevantie van de voorstellen met betrekking tot het thema – thermisch actieve gebouwen – én op elk afzonderlijk onderdeel; thermisch, actief en gebouw. Tevens is van belang de relatie tot het materiaal beton.

De twee genomineerde inzendingen bleken uiteindelijk zeer dicht bij elkaar te liggen voor wat betreft de relevantie tot het thema en de potenties voor verdere ontwikkeling. Beide voorstellen richten zich op het werken aan cruciale uitdagingen hierbij. De jury heeft unaniem besloten beiden uit te roepen tot gedeelde winnaar.

Twee andere inzendingen, hoewel zeer gewaardeerd, voldeden niet geheel aan de randvoorwaarden van de prijsvraag en kregen een eervolle vermelding.


Winnaars

De winnende inzendingen zijn:

• Actief met beton én gevel, Jeroen Verwer

De inzender stelt terecht dat het aantal disciplines en de hoeveelheid benodigde kennis leidt tot een complex en mogelijk onoverzichtelijk ontwerpproces. De voorgestelde simulatie- en analysesoftware om al de verschillende ontwerpparameters te koppelen kan leiden tot het verkrijgen van een gecombineerd inzicht in de invloed van deze aspecten op het akoestisch, visueel en thermisch comfort. Een dergelijke situatie zal kunnen bijdragen aan het eenvoudiger ontwerpen aan thermisch actieve gebouwen.

In een interview geeft Jeroen een korte toelichting op zijn idee.

 

• Watt Slim, Michael van Leeuwen

In eerste aanzet lijkt het voorgestelde plafondsysteem met één oplossing / product voor beide vraagstukken simultaan een werkbare oplossing te bieden. De jury kan zich voorstellen dat nader onderzoek gewenst is naar de efficiëntie van de systemen en hoe een snel veranderende comfortvraag kan worden opgevangen middels een relatief traag werkend systeem.

Toelichting op het idee door Michael van Leeuwen

 

 

Eervolle vermeldingen

De twee inzendingen die een eervolle vermelding kregen, waren:

• As-stro beton, Mohamed Bayo

De jury heeft waardering voor het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en restmaterialen en ziet zeker potentie voor verdere ontwikkeling. Het voorstel is echter gestoeld op passieve thermische capaciteiten in plaats van op actieve. Ook de passieve bijdrage wordt niet verder uitgewerkt.

 

 

 

• Scoren met bacteriën! Lorenzo Quartero

De jury is zeer te spreken over de vondst van een ‘nieuwe’ energiebron voor thermisch actieve delen – het benutten van warmte uit biologische processen. Het voorstel is echter onlosmakelijk verbonden aan het specifieke voorbeeld: rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Het opent hiermee een breed veld voor toepassing van thermisch te activeren bouwwerken, maar heeft geen relatie tot gebouwen, één van de randvoorwaarden van de prijsvraag.

 

 

 

Prijsuitreiking
De winnaars ontvingen op 27 januari tijdens een speciale bijeenkomst op GEVEL 2012 uit handen van André Burger, directeur Cement&BetonCentrum, een voucher ter waarde van € 2.500 voor verdere ontwikkeling van de ideeën.

 

Juryvoorzitter Atto Harsta overhandigde aan beide winnaars een blijvend aandenken, een betonnen kubus-Award.

 

 

 

 

 

 

Van de prijsuitreiking is een videoverslag gemaakt.

 

Alle inzendingen zijn gebundeld tot een publicatie, die na afloop van de prijsuitreiking aan alle bezoekers werd uitgereikt. De publicatie kan worden aangevraagd (info@cementenbeton.nl), maar is ook te downloaden.

 

 

Meer informatie

»   Juryverslag In de Kiem Gescoord Thermisch Actieve Gebouwen

»   Bundeling ideeën In de kiem gescoord – Thermisch Actieve Gebouwen

 

De ideeënprijsvraag "In de kiem gescoord" is een jaarlijks terugkerende prijsvraag, bedoeld om innovatie in betonontwikkeling te stimuleren. Thema van de derde editie (2011) is Thermisch Actieve Gebouwen. De prijsvraag is een initiatief van het Cement&BetonCentrum.