Introductie

 

Beton voor de natuur? Ja, beton voor de natuur; met de nadruk op het woordje vóór. Soms is beton bedoeld om de natuur te stoppen of te begrenzen, bijvoorbeeld in het belang van onze veiligheid. Maar beton kan ook bedoeld zijn om de natuur te beschermen of om ontwikkeling van ‘nieuwe’ natuur te bevorderen. En beton kan worden ingezet om natuur te kunnen beleven.

De drie sleutelwoorden in onze ideeënprijs ‘beton voor de natuur’ zijn dan ook: bescherming, ontwikkeling en beleving.

We dagen iedereen die wil bijdragen aan ‘beton voor de natuur’ uit een vernieuwend idee te presenteren voor de toepassing van beton ten behoeve van natuurbeleving, -ontwikkeling en/of -bescherming.

Het vernieuwende karakter kan betrekking hebben op zowel de toepassing (functie) als het materiaal (materiaaleigenschappen/productiemethode). Voorop staat wel dat de voorgestelde toepassing en/of producteigenschappen aantoonbaar bijdragen aan natuurbeleving, -ontwikkeling en/of – bescherming.

Natuur is overal om ons heen. In het bos, in de polder en aan het water, maar vergeet ook de urban nature niet, de stadsnatuur met planten en dieren die leven in tuinen, op balkons en op gebouwen.Natuur - Mussenhotel Vogelhuisje (BetonBirdCubes)

Moet een betonnen product of constructie groot zijn? Nee, schaalgrootte is voor deze ideeënprijsvraag niet relevant (van schuilhut tot uitkijktoren, van oeverbescherming tot waterberging, van vistrap tot wildviaduct, van faunapassage tot vogelhuisje enzovoorts).

 

Green Deal Runner Up Award

De Green Deal Runner Up Award is een aanmoedigingsprijs die wordt uitgereikt aan succesvolle green deals. De Green Deal Runner Up Award 2013 gaat naar de Green Deal Verduurzaming Betonketen van het MVO Netwerk Beton.

 

 

De ideeënprijsvraag "In de kiem gescoord" is een jaarlijks terugkerende prijsvraag, bedoeld om innovatie in betonontwikkeling te stimuleren. Thema van de vijfde editie (2013) is Beton voor de natuur. De prijsvraag is een initiatief van het Cement&BetonCentrum.