Jury

 

Alle inzendingen voor de Ideeënprijsvraag Beton voor de natuur worden beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit vijf personen. Zij beoordelen de inzendingen op nieuwheid/originaliteit, technische en economische haalbaarheid, relevantie voor natuur en maatschappij en presentatie.

 

Samenstelling van de  jury

 

Madeleine Maaskant, Natuurmonumenten, voorzitter

Madeleine Maaskant (foto: Katrien Mulder)Madeleine Maaskant is architect en werkzaam als hoofd van de afdeling Gebouwen bij Natuurmonumenten, een van de grootste particuliere erfgoedbeheerders in Nederland.
Na haar studie Architectuur aan de TU Delft was zij als mede-oprichter/eigenaar vijftien jaar verbonden aan Maaskant en Van Velzen architecten in Amsterdam. Zij is bestuursvoorzitter van de stichting Archiprix en voorzitter van de adviescommissie Architectuur, Stedenbouw, Landschap en Interieur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Tevens is zij als gastdocent verbonden aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

 

Gerard Vos, Imago Bouwers, secretaris

Gerard VosDe naam Gerard Vos wordt door velen geassocieerd met duurzaamheid. En dat is niet voor niets. Sinds een jaar of tien zet hij zich hier vol voor in. Vos was eindredacteur van het tijdschrift BOUW en uitgever van o.a. het praktijkhandboek Duurzaam Bouwen.  Vos is mede-oprichter van het platform Duurzaam Gebouwd. Dit platform is in 2010 genomineerd voor de prestigieuze LOF-prijs. Verder wordt duurzaamgebouwd.nl uitgeroepen tot Beste Bouwsite in 2010 en in 2011. In april 2012 legt Vos zijn functie als hoofdredacteur van Duurzaam Gebouwd neer en richt hij zich op zijn nieuwe passie Imago Bouwers. Met deze netwerkorganisatie helpt hij bedrijven die zich beter duurzaam willen profileren. Momenteel maakt Vos zich sterk voor het behoud van de Scheveningse Pier. Hij heeft het plan opgevat om van De Pier een duurzame proeftuin te maken.

 

Wim Pingen, Geelen Beton

Wim PingenNa zijn HTS bouwkunde volgde Wim Pingen korte tijd een opleiding aan de Academie voor Bouwkunst in Maastricht. Bij toeval kwam hij in 1975 in de prefab betonindustrie terecht. In 1991 werd hij benoemd tot technisch directeur bij Geelen Beton Wanssum. Hoewel Wim inmiddels gebruik maakt van vervroegde uittreding is hij nog wel parttime verbonden aan Geelen Beton.
Binnen de betonindustrie was hij op vele gebieden actief, vooral om de toepassing van beton aantrekkelijk te maken voor architecten. Zo is Geelen Beton al jaren mede-organisator van de Casestudies Prefab Beton, waaraan hij meermaals persoonlijk heeft deelgenomen. In het verleden wist hij samen met architecten leuke toepassingen in beton te verwezenlijken. Zo was hij onder meer betrokken bij gebouw Plant te Wageningen, waar geluidabsorberend beton met betonkernactivering in plafondelementen werd toegepast.

 

Erick de Lyon, Atelier de Lyon

Erick de Lyon studeerde Architectuur aan de TU Delft en Beeldende Kunst aan de Rijkacademie Amsterdam. Hij is oprichter van Atelier de Lyon.  Onlangs leverde hij twee werken op in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, ’Bunker 599’ langs de snelweg A2 (de doorgezaagde bunker) en het fort ‘Werk aan het Spoel’ bij Culemborg. Beide werken zijn in een samenwerking met landschapsbureau Rietveld Landscape ontworpen. Bunker 599 ontving de Dutch Design award. Veel van de werken van Atelier de Lyon hebben raakvlakken met de waterbouw. Kenmerkend voor het bureau is dat zij samenwerkingsverbanden aangaat waardoor aan grote projecten gewerkt kan worden.

 

 

Hans van Rooijen, Hogeschool Larenstein-Van Hall

Hans van Rooijen studeerde Sociale Geografie en Planologie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit). Na deelname aan een aantal projecten  in binnen- en buitenland werd hij parttime docent aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School in Velp. Vanaf 1993 tot 2013 was hij als opleidingsdirecteur Bos en Natuurbeheer verbonden aan Van Hall Larenstein University of Applied Sciences.  Naast het beheer van Natuur en Landschap wordt binnen de opleiding steeds meer aandacht besteed aan de relatie tussen Natuur en gebouwde omgeving, Natuur en Gezondheid en Natuur als economische entiteit.

Na zijn pensionering afgelopen juni blijft hij actief in de wereld van Natuur en Landschap, zo zit hij in de redactiecommissie van een boekenreeks “Natuur en…”, organiseert hij met het ministerie van Economische Zaken een “masterclass Natuurbeleid” en is betrokken bij de Kennisdag Natuur en Gezondheid op het Kennislandgoed Larenstein in Velp.

 


 

 

De ideeënprijsvraag "In de kiem gescoord" is een jaarlijks terugkerende prijsvraag, bedoeld om innovatie in betonontwikkeling te stimuleren. Thema van de vijfde editie (2013) is Beton voor de natuur. De prijsvraag is een initiatief van het Cement&BetonCentrum.