Winnaar 2013

Erik Bretveld heeft met zijn inzending ‘Leven in een betonhotel’ de ideeënprijsvraag 2013 ‘In de kiem gescoord – Beton voor de natuur’ gewonnen. Hij ontving uit handen van André Burger, directeur Cement&BetonCentrum, een voucher ter waarde van € 5.000 voor de verdere ontwikkeling van zijn idee. Juryvoorzitter Madeleine Maaskant overhandigde aan de winnaar een blijvend aandenken, een Award in de vorm van een betonnen kubus.

 

Ideeënprijsvraag ‘In de kiem gescoord’

De Ideeënprijsvraag ‘In de kiem gescoord’ wordt sinds 2009 jaarlijks georganiseerd door het Cement&BetonCentrum om een stimulans te geven aan duurzame en innovatieve ontwikkelingen op betongebied. Het thema voor de Ideeënprijsvraag 2013 was ‘Beton voor de natuur’, waarbij de voorgestelde toepassing en/of producteigenschappen aantoonbaar moesten bijdragen aan natuurbeleving, -ontwikkeling en/of -bescherming.

De jury, bestaande uit deskundigen op het gebied van natuur, cultuur en betonconstructies onder voorzitterschap van Madeleine Maaskant (architect en werkzaam als hoofd van de afdeling Gebouwen bij Natuurmonumenten), had een flinke klus aan de beoordeling van de 85 inzendingen.

Er is gekeken naar originaliteit, technische en economische haalbaarheid, relevantie en presentatie van de inzendingen. Daarnaast werden de inzendingen grofweg in drie categorieën onderverdeeld: Objecten, Materiaal en Stedelijke Context.

Enkele overtuigende ideeën in deze categorieën werden beloond met een eervolle vermelding.

Bij de laatst overgebleven inzendingen oordeelde de jury dat ze ruimschoots aan alle criteria voldeden. Daarmee werd door de inzenders aangetoond dat je met beton iets kunt toevoegen aan de ontwikkeling van nieuwe natuur, maar ook dat je beton op een innovatieve, originele manier kunt inzetten om de natuur te beschermen. Dit inzicht heeft geresulteerd in twee genomineerden en twee eervolle vermeldingen.

 

De winnende inzending

De jury heeft besloten uit te roepen tot winnaar:

Leven in een betonhotel, Erik BretveldLeven in een betonhotel

De oplossing van een betonnen steen met gaatjes schittert in zijn eenvoud. De steen doet dienst als insectenhotel en brengt de natuur in de stad. Groots gedacht, oogt professioneel en straks een prachtig huis voor solistische bijen, hommels en lieveheersbeestjes.

Een kansrijk, mooie, strak vormgegeven oplossing voor de biodiversiteit in steden. Producttechnisch gezien is de steen goed te realiseren en in te metselen. Door af te wachten ontstaat er vanzelf iets moois.
 

Tweede genomineerde idee

Eco-bank, Evy Slabbinck en Jimmy Colliers

De Eco-bank biedt een oplossing voor te steile oevers langs kanalen, rivieren en vijvers. De jury was erg te spreken over het aspect hoe je met modules natuur, leven en beleving bij elkaar brengt. Het idee heeft veel potentie en is een verrijking voor het leven in het water en rondom de oever. Een prikkelende inzending met toekomst.
 

Eervolle vermeldingen

Naast de nominaties heeft de jury ook twee inzendingen een eervolle vermelding toegekend.

Uitgemergeld, Dingeman Deijs

Dit gebiedsontwikkelingsplan voor de Sint Pietersberg voorziet in een versteviging van het instabiele gangenstelsel en de rand van de open groeve, waardoor het landschap behouden blijft en een nieuw recreatief leven krijgt.

Dijk van een innovatie, Hans Hill

Een element voor dijkbekledingen die een symbiose tussen natuur en dijk mogelijk maakt. De nieuwe dijksteen beschermt, stimuleert en behoudt de natuur door zijn innovatieve eigenschappen.

 

omslag Beton voor de natuur

Publicatie

Alle inzendingen zijn gebundeld tot de publicatie Beton voor de natuur .  Deelnemers ontvangen een exemplaar van deze publicatie; downloaden is eveneens mogelijk.

De ideeënprijsvraag "In de kiem gescoord" is een jaarlijks terugkerende prijsvraag, bedoeld om innovatie in betonontwikkeling te stimuleren. Thema van de vijfde editie (2013) is Beton voor de natuur. De prijsvraag is een initiatief van het Cement&BetonCentrum.